Termőföld végleges más célú hasznosítása,

Humuszgazdálkodás

  • Jogszabályi követelmények betartásával

  • Valós terepi kiszállás és mintavétel

  • Helyszíni fényképekkel ellátott terv

  • Terepen rögzített visszakereshető koordináták

  • A terv elfogadásáig rögzített ár

A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv

Talajvédelmi terv a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez.

Meghatározott beruházások létesítése, illetve beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín megbontásával járó tevékenységek folytatása érdekében a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni.

A talajvédelmi terv a termőföld végleges más célú hasznosításához szükséges teljes területen meghatározza a humuszos termőréteg vastagságát, valamint a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét és minőségét.

A humuszos talajréteg mentésére irányuló talajvédelmi terv célja: a termőföld végleges más célú hasznosításának külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárása során a talajvédelmi követelmények meghatározása, a 400 m2-nél nagyobb területigényű beruházás külön jogszabály szerinti engedélyezése céljából készített – a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat tartalmazó – tervrész (humuszgazdálkodási tervrész) megalapozása, illetve a beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín – külön jogszabály szerinti engedélyhez nem kötött – megbontásával járó, 1000 m2-nél nagyobb terület igénybevételével járó tevékenység folytatásához a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének és felhasználási módjának meghatározása.

Helyszíni talajmintavétel szabályai: a humuszvagyonra vonatkozó állapotfelméréshez meg kell határozni a humuszos réteg mélységét a teljes területen. A humuszos talajréteg mélységének meghatározása fúrt szelvényből történik.

Humuszgazdálkodási talajvédelmi terv tartalmi követelményei

A humuszgazdálkodási feladatokat tartalmazó tervrésznek tartalmaznia kell: a tervezett földmunkákkal érintett terület pontos kimutatását (m2), a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének meghatározását (m3) a talajvédelmi terv valamint a hossz- és keresztszelvény adatai alapján, a mentett humuszos talajanyag ideiglenes tárolási területének és a tárolás módjának meghatározását, a mentett humuszos talajanyag hasznosítási módjának meghatározását, a pontos terület (m2), terítési vastagság (cm), hasznosított mennyiség (m3) feltüntetésével, a helyben nem hasznosítható, átruházásra kerülő humuszos talajanyag mennyiségének meghatározását (m3).

Az átmeneti deponálást követően a humuszos talajanyag hasznosítása lehet többek között: elsősorban a beruházás területén parkosítás céljából termőréteg kialakítása, a terület helyreállítása, a humuszos talaj hasznosítása arra alkalmas mezőgazdasági területen, a humuszos talaj hasznosítása tereprendezéshez annak humuszos termőrétegeként, felhasználás rekultivációra hulladéklerakók, meddő, felhagyott bányák, közterületek stb. területén, mint felszíni humuszos termőréteg.

Amennyiben a mentésre kerülő humuszos talaj a beruházás helyszínén megfelelő módon hasznosítható, a talaj eredeti humuszos szintjével együtt legfeljebb 100 cm vastag humuszos talajréteg alakítható ki.

Ha a humuszos talaj – nem helyben, de – termőföld területen történő hasznosítása szerepel a tervezői célok között és azt a mentett humuszos termőréteg minőségi paraméterei lehetővé teszik, meg kell vizsgálni a hasznosításra kijelölt mezőgazdasági területek talaját. A hasznosításra kijelölt termőföld területen eltérő talajfoltonként kell mintát venni. A mintavétel legfeljebb 5 hektárt jellemezhet.

  • További információ

  • Dr. Szegi Tamás András

  • Talajvédelmi szakértő

  • + 36 30 303 2236

  • tamas.szegi@agridron.com