Precíziós mezőgazdaság

Általános információk

  • Széleskörű alapadat alapján tervezett mintavétel

  • GPS-es gépi talajmintavétel

  • Bővített, akkreditált laborvizsgálat

  • Munkagép vezérlő specifikus kijuttatási fájl

  • Nyomtatott dokumentáció

A precíziós mezőgazdaság egy hely specifikus eljárás, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a megfelelő eljárást a megfelelő helyen, időben és mennyiségben alkalmazzuk.

A precíziós gazdálkodás olyan műszaki, informatikai és termesztéstechnológiai alkalmazások összessége, amelyek lehetővé tesznek egy termőhelyhez alkalmazkodó termesztést, táblán belül változó művelést, ezáltal hatékonyabbá teszik a termelést.

A technológia optimalizálja olyan inputanyagok felhasználását, mint műtrágya, növényvédő szerek, vetőmag, vagy üzemanyag, így a feleslegen kijuttatott szerek csökkentésével segíti a környezetkímélő gazdálkodást.

Míg a hagyományos mezőgazdaságban a táblák egységes műtrágya-, öntözés-, vagy vetés alatt állnak, addig a precíziós mezőgazdaságban ezek a táblák külön kezelendő beavatkozási zónákra különíthetők el, melyeken belül az adott zóna sajátosságai határozzák meg a megfelelő kezelést.

A precíziós mezőgazdaság egyik fő jellemzője, hogy a gazdálkodás minden szakaszában – adatgyűjtés, adatfeldolgozás, döntéshozatal, beavatkozás – kiemelt szerepet kapnak az infokommunikációs technológiák, a pontos mérések, a szabályozás és a számítógépes vezérlés.

  • További információ

  • Dr. Láng Vince

  • Ügyvezető

  • + 36 70 261 0424

  • vince.lang@agridron.com